Kategórie
Nezaradené

Význam mena Averill, Averell, Averilla, Averella

Averill(a), Averell(a) je muž. a ženské meno kde ešte nemame presne určený pôvod. Pradpokladá sa, že tu ide o kombináciu staroanglických slov diviak + boj, bitka, ktoré sa zjavuje niekde v VII. st. ako Everild(a). Toto meno je dnes v Európe veľmi zriedkavé, ale stretnete sa s nim v Amerike. V Európe sa skorej stretnete s menom Averil, kde sa chybne domnieva, že predstavuje podobu mena Avril. (viď)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ava

Ava je ženské meno Eva, v nemeckej regionálnej výslovnosti. Viď Eva.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Aurora

Aurora je ženské meno lat. pôvodu, ktoré vchádza do použitia v čase renesancie. V dejinách s týmto menom poznáme rímsku bohyňu svitania, východu (slnka), brieždenia. Východiskom mu je lat. aurum = zlato, lesk, jaganie… Aurora vraj bola dcérou Hyperiona a Theay, ale mnohí tvrdia aj inak. Stoja na tom, že otcom jej vraj bol Pallas, syn Kriusa a brat Persesa. Vydala sa za Astreusa, s ktorým splodila vietor, hviezdy…. Mala opletačky s Orionom, ktorého raz zaviedla na ostrov Delus a tu tento junák hynie od strely Diany.
V čase renesancie toto meno sa dostáva do rodín vzdelancov tej doby a žije ešte aj dnes. Po jej mene siahali mnohí básnici, keď nejak symbolický chceli naznačiť „svitanie novej doby“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Aurel

Aurel je mužské meno lat. pôvodu s významom zlato, zlatý. Aureus = zlatý, jagavý, krásny, skvelý. Meno je zaužívané hlavne medzi katolíkmi, kým evanjelici skorej siahajú po jeho slovanskej podobe, Zlatko.
Ženské podoby sú Aurélia,Zlata, Zlatica, maďarská podoba Aranka.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena August, Augustín

August(ín) je mužské meno ktoré sa medzi Slovanov dostáva najsamprv cestou Grécka, kde má podobu Augoustos, avšak jeho pôvod je v latine, v osobnom mene Augustus, čo znamená svätý, ctihodný, majestátny a v tejto svojej latinskej podobe preniká medzi západných Slovanov.
Dnes sa medzi katolíkmi stretávame s podobou Augustín, Gustav, kým medzi evanjelikmi sa ustaľuje len v podobe Gustav, na čo asi vplýval fakt, že nejeden severoeurópsky protestantský kráľ nosil túto verziu mena.
Ženská podoba je Augustína.