Kategórie
Nezaradené

Význam mena Madoc

Madoc je mužské meno welškého pôvodu a význam mu je „Šťastko“. Medzi Welšanmi je ešte vždy v použití a tu sa stretneme aj s priezviskami, ako Mad(d)ox a Madock.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Madeleine, Madeline, Madaléna

Madeleine, Madeline, Madaléna je ženské meno ktorého východiskom je Magdaléna. Tu máme hebrejský pôvod. Viď Magdaléna. Madeline mu je podoba vo fr. jazyku, avšak v angličtine často stretneme aj Maudlin a Madlin.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Mabel, Mabella

Mabel(la) je ženské meno ktoré vlastne predstavuje len skrátenú podobu mena Amabel.  Mabella mu je polatinčená podoba.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Mabbot

Mabbot je ženské meno utvorené na podklade mena Mabel.