Význam mena Christian, Christiana

Christian(a) je muž. a ženské meno latinského pôvodu, ktoré znamená „kresťan(ka)“. U nás je zaužívaná podoba Kristína (žen.m.).
V zozname „svätých“ spomína sa aj martýrka Christina. Dátum, rok narodenia a umŕtia nepoznáme. Jej deň je 24. júla. Legenda o nej, s ktorou sa stretneme v oblasti Latium, hlavne v okolí jazera Bolsena, je nič iné, ako adaptovanie si legendy o sv. Christine z mesta Tyre (Lebanon). Obe legendy hovoria o rovnakých udalostiach (s lokálnym prifarbením), avšak ani jednu nemožno aj historický potvrdiť. Pri Bolseno je nejaký kresťanský cintorín, ale chýba evidencia, že naozaj tu odpočíva sv. Christina.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.