Význam mena Beverly, Beverley

Beverly, Beverley je ženské meno u nás novšieho dátumu, ktoré sme dostali cestou angličtiny, amerického filmového priemyslu, hollywoodskej „kultúry“, či aj „globálnej dediny“. Pôvod mena je v staroanglickom jaz. a vysvetľuje sa ako žena z bobrovej doliny, z bobrového hája.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.