Význam mena Abrahám

Abrahám je mužské meno pod ktorým poznáme najväčšieho patriarcha St. zmluvy, ktorý sa ale pôvodne nazýval Abram, čo v heb. j. znamená vysoký, veľký otec. Neskoršie, ako to spomína Biblia, Abram sa mení v Abraháma (medzi moslinmi v Ibrahima) a týmto pádom sa mení aj význam jeho mena. Teraz to znamená otec mnohých (1M 13:16 – „Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi…“)
Same meno predstavuje kombináciu heb. abh = otec; Ábh, Abba = otec v aramejskom jazyku + rám = vysoký, veľký, mohutný, hlavný…. Staršia slovanská podoba tohoto mena je Avram a ku nám sa dostáva cestou Grécka, ba v tejto podobe sa aj zachováva v pravoslávnom krídle Slovanov. V čase reformácie popularita tohoto mena ožíva medzi všetkými prostestantmi a aj dosiaľ prežíva hlavne v U.S.A. Mal ho aj ich prezident Lincoln. U nás ho stretávame hlavne, ako priezvisko.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.