Význam mena Averill, Averell, Averilla, Averella

Averill(a), Averell(a) je muž. a ženské meno kde ešte nemame presne určený pôvod. Pradpokladá sa, že tu ide o kombináciu staroanglických slov diviak + boj, bitka, ktoré sa zjavuje niekde v VII. st. ako Everild(a). Toto meno je dnes v Európe veľmi zriedkavé, ale stretnete sa s nim v Amerike. V Európe sa skorej stretnete s menom Averil, kde sa chybne domnieva, že predstavuje podobu mena Avril. (viď)

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Averill, Averell, Averilla, Averella

Význam mena Ava

Ava je ženské meno Eva, v nemeckej regionálnej výslovnosti. Viď Eva.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Ava

Význam mena Aurora

Aurora je ženské meno lat. pôvodu, ktoré vchádza do použitia v čase renesancie. V dejinách s týmto menom poznáme rímsku bohyňu svitania, východu (slnka), brieždenia. Východiskom mu je lat. aurum = zlato, lesk, jaganie… Aurora vraj bola dcérou Hyperiona a Theay, ale mnohí tvrdia aj inak. Stoja na tom, že otcom jej vraj bol Pallas, syn Kriusa a brat Persesa. Vydala sa za Astreusa, s ktorým splodila vietor, hviezdy…. Mala opletačky s Orionom, ktorého raz zaviedla na ostrov Delus a tu tento junák hynie od strely Diany.
V čase renesancie toto meno sa dostáva do rodín vzdelancov tej doby a žije ešte aj dnes. Po jej mene siahali mnohí básnici, keď nejak symbolický chceli naznačiť „svitanie novej doby“.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Aurora

Význam mena Aurel

Aurel je mužské meno lat. pôvodu s významom zlato, zlatý. Aureus = zlatý, jagavý, krásny, skvelý. Meno je zaužívané hlavne medzi katolíkmi, kým evanjelici skorej siahajú po jeho slovanskej podobe, Zlatko.
Ženské podoby sú Aurélia,Zlata, Zlatica, maďarská podoba Aranka.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Aurel

Význam mena August, Augustín

August(ín) je mužské meno ktoré sa medzi Slovanov dostáva najsamprv cestou Grécka, kde má podobu Augoustos, avšak jeho pôvod je v latine, v osobnom mene Augustus, čo znamená svätý, ctihodný, majestátny a v tejto svojej latinskej podobe preniká medzi západných Slovanov.
Dnes sa medzi katolíkmi stretávame s podobou Augustín, Gustav, kým medzi evanjelikmi sa ustaľuje len v podobe Gustav, na čo asi vplýval fakt, že nejeden severoeurópsky protestantský kráľ nosil túto verziu mena.
Ženská podoba je Augustína.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena August, Augustín