Kategórie
Nezaradené

Význam mena Zoltán

Zoltán je mužské meno ale nemôžeme povedať, že je aj maďarského pôvodu, i keď pod nim poznáme len Maďarov. V ľudovej etymológii (a toto sa „prešmiklo“ aj do sveta) význam slova sa vysvetľuje, ako „Sultán“. Podobá sa arabskému slovu „sultán“, ale etymológia mu je iná. Slovanská. Skrýva sa tam „žltý“ a „zlatý“, či meno utvorené na podklade ie. pojmu pre žltosť, zlato, vlastne význam mu je „zlatovlasý“, blonďák, blondýn. Ako sa tam vsunulo? Nuž krížením sa Staromaďarov so Slovanmi. Oni, ako potomkovia Ugrofínov a turkyckých plemien (Chazárov…), boli tmavovlasí. Zapáčili sa im jasné, plavé vlasy a keďže v tom čase na označenie plavovlasého bol termín „zlatovlasý“, „zlatan, zolotan“, siahli po hotovom. V ruskom a ukr. jazyku „zlato“ = zóloto, praslov. „zlato“ = zolto, kým v srbch. „zlatan“ = zlatý. (Viď etym. slova zlato a meno Zlata.)

Pridaj komentár