Kategórie
Nezaradené

Význam mena Zenobia

Zenobia je ženské meno gréckeho pôvodu, s významom dostať život priamo od Zeusa; Zeus mi dal život; Zeus mi je otcom. S nástupom kresťanstva, interpretácia sa posúva na: Boh mi dal život; Boh mi je otcom; mať život priamo od Boha.
Same meno vzniklo spojením slov Zeus + bios = Zeus + život, žitie. Pod týmto menom poznáme slávnu kráľovnu Palmíru (III.st. n.l.), ktorá spravovala oblasťou východnej časti rímskej ríše.

Pridaj komentár