Kategórie
Nezaradené

Význam mena Teofán, Teofánia, Theofán, Theofánia

T(h)eofán, T(h)eofánia je muž. a ženské meno gréckeho pôvodu, ktoré vzniklo z kombinácie theo = boh + faíno = priviesť na svetlo dňa, zviditelniť, ukázať, zjaviť atď. z čoho sa vysvetľuje, ako podobné Bohu, Božie podobenstvo, Božie zjavenie a pod.
Vo svojej starofrancúzskej podobe, meno sa zjavuje, ako Tifaine, Epiphany, no najčastejšie ho stretneme v súčasnej podobe, Tiffany.

Pridaj komentár