Kategórie
Nezaradené

Význam mena Sára

Sára je ženské meno heb. pôvodu, s významom princezná. V St. zmluve sa spomína Sára, ako manželka patriarcha Abraháma. Do reformácie, toto meno bolo veľmi zriedkavé, ale v XVII. a hlavne v XVIII. st. jeho popularita vzrastá. Hlavne medzi protestantmi. Saraid je domáckym menom Sáry.

Pridaj komentár