Kategórie
Nezaradené

Význam mena Rosamunda, Rosamunde, Rozamunda

Rosamunda, Rosamunde, Rozamunda… je ženské meno starogermanského pôvodu, i keď v rade publikácií najdeme, že meno bude latinské, francúzske atď.
Rosamund(e) bola gepídskou princeznou, ktorá po vražde svojich rodičov, bola prinútená vydať sa za vraha svojej rodiny, longobardského kráľa Alboina. Spolu s Longobardmi odchádza na sever Talianska (Lombardia) a tu sa nezdráha urobiť sprisahanie na vraždu manžela. Po vykonanom skutku, spolu s pokladom Longobardov prechádza do Raveny, ktorá v tom čase funguje, ako vysunutá provincia východorímskeho cisárstva, ale tu umiera. Chcela otráviť svojho milenca, vraha manžela, ale aj sama musela popiť jed.
Koľko je variácií písania tohoto mena, toľko je aj akože vysvetlení jeho významu. Najdeme tu podby, ako: Rosamonda, Rosamonde, Rosamunda, Rosiermonda, Rozmunda… čo neraz navádza na hľadanie významu tam, kde nie je.
Vypadá, že aj toto meno bolo pôvodne mužským a ženský variant vznikol neskoršie, keď nastal posun z ger. Rhos = kôň, na lat. rosa = ruža. Rosamond sa vysvetľuje, ako svetochýrny veštec, prorok, kde ešte tlie význam kôň = pekné, osožné, dôležité + mond = mund = ústa, širšie, hovorenie, výpoveď a pod.
Keď sa toto meno posunie na fr. jazyk, vzniká niečo, ako ružový svet, lebo fr. monde = svet. Tu však musíme mať na zreteli, že je to pôvodne germanské meno, v ktorom nastal presun do latiny, ale asi len v prípade Rhos = kôň > rosa = ruža, kým v prípade munde = ústa ten posun na lat. mundus = svet, sa ešte nevykonal, takže Rosamunda by mala význam ružové, červený ústa, pery. Aj dejiny ju spomínajú, ako krasavicu.

Pridaj komentár