Kategórie
Nezaradené

Význam mena Róbert, Róberta

Róbert(a) je meno staronemeckého pôvodu, s významom sláva + bystrosť. Deminutívom je Rob, Roby, Bob, Boby, Bert, Robin atď.

Pridaj komentár