Kategórie
Nezaradené

Význam mena Mungo

Mungo je mužské meno Vznik tohoto mena sa viaže ku Galom. Keď medzi nimi účinkoval sv. Kentigern, jeho nasledovatelia mu dali prímeno Mungo, čo v ich jazyku znamená „obľúbený“, ba aj dnes v Škótsku majú sv. Munga a nie Kentigerna. Sv. Mungo žil v VI. st. a bol biskupom v meste Glasgow. Ináč toto meno medzi Škótmi ešte vždy žije, i keď je pomerne zriedkavé.

Pridaj komentár