Kategórie
Nezaradené

Význam mena Mervin, Mervyn

Mervin, Mervyn je muž. meno, na vysvetlenie ktorého máme aspoň dve teórie:
1/ V minulosti jestvovalo staré anglosaské meno Maerwine, s významom slávny priateľ. Z tohoto sa vyvinula súčasná podoba Marvin, Mervin, Mervyn.
2/ Svojho času bolo aj welšské meno Myrddin = kopec vedľa morského brehu a práve toto sa stalo, či dalo základ menu Merlin, hvezdára a veštca na dvore kráľa Artúra. Z neho sa postupne vyvinuli podoby Marvin, Mervin, Mervyn.

Pridaj komentár