Kategórie
Nezaradené

Význam mena Meredith

Meredith je mužské meno welšského pôvodu, kde má podobu Maredudd = veľký vodca. Paralelné vysvetlenie je, že tu môže isť aj o význam „deň smrti, smrtný deň“, alebo aj „ochranca od, alebo z mora“. Meno je frekvenbtované jedine medzi Welšanmi, avšak z neho odvodené priezvisko Meridith je už častejšie.

Pridaj komentár