Kategórie
Nezaradené

Význam mena Lois

Lois je ženské meno anglícky preklad biblického mena, ktoré je do slovenčiny preložené, ako Loida. Takto sa v Novej zmluve nazývala stará mať Timoteja. (Viď 2Tim 1:5) Predpokladá sa, že tu ide o meno gréckeho pôvodu, lenže jeho význam nepoznáme. Nejak sa nikomu nechce veriť, že význam, na podklade gr. slov loígios, loigós, loidoros atď. bude „nadávať, hrešiť, obviňovať, karhať, vyčitovať nuž v najlepšom prípade najdeme, že význam bude asi „dobrá, uctievaná…“ Ináč ani toto meno nie je zriedkavé.

Pridaj komentár