Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ladislav

Ladislav je slovanské mužské meno o pôvode ktorého máme viacej náhľadov.
1/ Pôvodne to bolo Vladislav, ktoré postupom času utratilo „V“.
2/ V slovanskej mytológii sa spomína bohyňa Lada, takže Ladislav môže byť mužskou podobou Lady.
3/ V slovanských jazykoch Lada môže znamenať aj družinu, spoločnosť a preto toto meno, Ladislav môže mať aj význam: ten, ktorý oslavuje bohyňu Ladu; osoba ktorá oslavuje spoločnosť, družinu; osoba čo vzdáva slávu poriadku, súladu.
*Sv. Ladislav, v polatinčenej podobe Ladislas, v maďarskej podobe Lászlo, v dejinách sa spomína, ako Ladislav I. kráľ Uhorska, ktorý sa narodil asi v roku 1040. a umrel v Nitre, 29.7. 1095. Pochádzal z rodu Arpádovcov, syn Belu I. Keď kráľ, porazil Pečenehov, k Uhorsku pripojil Chorvatsko a Dalmáciu, vykonal mnohé reorganizácie v krajine, v cirkevnom zriaďovaní stojí spomenúť aj zriadenie nitrianského biskupstva a za jeho panovania boli kanonizovaní aj tzv. slovenskí svätci, Benedikt a Svorad.

Pridaj komentár