Kategórie
Nezaradené

Význam mena Jób

Jób je mužské meno heb. pôvodu, s ktorým sa stretávame už aj v staroslovienskom jazyku, kde má podobu Ijeb, Iob. V gréckom jaz. má podobu Iób, podobne, ako je aj v heb. Iob. Toto už tesne súvisí s heb. oieb, čo znamená nenávidený, prenasledovaný, nepriateľský, ale v podobe Iiob, meno dostáva význam veľké želanie, veľká túžba. Často sa stretneme aj s vysvetlením, že význam mu je „prenasledovaný, stíhaný…“

Pridaj komentár