Kategórie
Nezaradené

Význam mena Jara, Jarmila, Jaroslav(a), Jaromír(a)

Jara, Jarmila, Jaroslav(a), Jaromír(a) je muž. a ženské podoby mena utvoreného na podklade jar (ako ročné obdobie, vesna) a typických slovanských prípon –mil = milé (ie. meil, meir = milé, lahodné, mäkké, pokojné), –mir = mier, pokoj, svet, –slav = sláva, oslava, Slovan.
Slovanské jar, praslov. jar, ako termín na určenie ročného obdobia „vesny“, v príbuznosti má avestínske Yara = rok, grécke óra = ročné obdobie, obdobie roka, óros = čas, rok, gótske jer = rok, z čoho v nem. vzniká Jahr, v angličtine Year = rok, latina má hornus = toho roku atď.
Same meno Jar + mil(a), -slav(a), -mir(a) atď. majú význam: milé ako jar, jarný svet, jarný pokoj, oslavovateľ(ka) jarného obdobia, jarného budenia sa prírody atď.

Pridaj komentár