Kategórie
Nezaradené

Význam mena Indigo

Indigo je zriedkavé mužské meno hmlistého pôvodu, ale predsa, predpokladá sa grécky pôvod, v ktorom prípade jeho význam by bol „zápalistý, vášnivý, ohnivý, prudký“ a pod. Z dejín pod týmto menom poznáme biskupa v Antiochu. Toto meno je pomerne frekventované v Španielsku a v Rusku, ba občas sa zjaví aj v Británii, avšak výlučne len medzi katolíkmi. Asi z príčiny, že takto sa nazýval aj veľký jezuita, zakladateľ tejto rehole, Indigo Lopez de Recalde, alebo v cirkevnej lit. lepšie známy Ignác z Loyoly. Viď Ignác.

Pridaj komentár