Kategórie
Nezaradené

Význam mena Hana, Hanna

Hana, Hanna je ženské meno hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednosťuje. V St. zmluve, kde mnohoženstvo bolo bežnou praxou, takto sa nazývala matka Sámuela.
Ďakujúc Grékom, podoba Hannah sa rozšírila po celej Európe, avšak dlhú dobu konalo len funkciu varianty Anny. Len v čase reformácie, kedy sa siaha po menej frekventovaných biblických menách, zjavuje sa aj Hanna, už ako celkom samostatné a vo svojom pravom význame.

Pridaj komentár