Kategórie
Nezaradené

Význam mena Giles

Giles (Žils, Džils) je mužské meno a z toho aj priezvisko, frekventované vo Francúzsku a v Škótsku.
Dejiny spomínajú určitého pustovníka, rehoľníka a opáta, sv. Gilles (po francúzsky), Giles (ang.), Aegidius (po grécky), z čoho Egidio (po taliansky), Agidius (po slovensky), Jiljí (po český)…
Sv. Gilles, Giles … pôvodom bol aténčan. Rok jeho narodenia nevieme. Len rok umŕtia. Umrel vo Francúzsku, roku asi 721.
Ešte počas života v Grécku, krúžili zvesti o jeho „zázračnej“ moci, nuž proste musel odtiaľ zutekať. Až do Francúzska, Medzi tamojších Visigótov. Zmenil si aj meno. Pôvodne sa nazýval Aegidius, podľa kozích kôž, do ktorých sa zahaľoval. Vo Francúzsku si mení, alebo dostáva nové meno, ktorého východiskom je jazyk keltov, slovo „gille“ = sluha, slúžobník, lebo v jazyku Keltov „gille losa“ = slúžobník Pána Ježiša. Z tohoto sa konečne vyvinulo meno Giles, Gilles… atď.

Pridaj komentár