Kategórie
Nezaradené

Význam mena Gavin, Gawain

Gavin, Gawain je mužské meno welšského pôvodu, s významom „májový sokol“. Takto sa volal synovec legendárneho kráľa Arthura, ktorý sa občas zjavuje aj pod menom Walwain, čo sugeruje, že tu môže byť nejaký súvis aj so staroanglickým menom Walwyn = priateľ v boji.
Jestvuje však aj staronemecké meno Gavin, odvodené zo slova, ktorého význam je „územná oblasť“.
Gavin je francúzska podoba mena Gawain, ktorá v stredoveku prechádza aj do Anglícka a dnes je rozšírená najmä v Škótsku.

Pridaj komentár