Kategórie
Nezaradené

Význam mena Desana, Desanka

Desana, Desanka je ženské meno staroslovanského pôvodu, odvodené z pojmu pre pravé, pravicu, ktoré malo podobu desi. Toto slovo a aj jeho význam ešte aj dnes zotrváva v srbch. jazyku, ako desno = pravo, na pravej strane, desnica = pravá ruka, podesiti = správne trafiť… Ako jedno zo základných slov indoeurópštiny, nachádzame ho aj u Grékov, ako dexiós, v latine dexter atď.  Same meno by sme si vysvetlili, ako pravoruká dcéra otca, prenesene aj prvorodená, najspoľahlivejšia, najbližšia dcéra, dcéra na ktorú sa otec môže spoľahnúť.

Pridaj komentár