Kategórie
Nezaradené

Význam mena Boris

Boris je medzi Slovanmi časté mužské meno o pôvode ktorého máme aspoň štyri teórie:1/ Východiskom mu je sloveso boriť (sa);
2/ Takto sa nazýval bulharský cisár, ktorý v roku 864. prijal kresťanstvo a tým pádom aj jeho pôvodné mongolské meno sa dostáva do slovanského zoznamu a podlieha poslovančeniu. V pôvodnom znení meno malo podobu Bogori, Bogoris, čo znamená „malý“.
3/ Boris predstavuje len kratšiu verziu mena Borimír, ktorého východiskom je druh ihličnáča, borovica.
4/ Boris je skrátená podoba mien Borislav, Borivoj, kde v prípade Borislava sa jasne vidí, že je utvorené z boriť (sa) + slav = slávny „boriteľ“ (vojak), či v ďalšom prípade by to mohol byť aj oslavovateľ borovíc, kým v prípade Borivoj črtá sa iný pôvod. Bori = boriť sa + voj = vojak, vojna, vojsko, šík, viesť armádu.

Pridaj komentár