Kategórie
Nezaradené

Význam mena Aristos, Aristo

Aristos, Aristo je mužské meno gr. pôvodu utvorené na podklade slova ???????  = najlepší, najsmelší, najjunáckejší, najvznešenejší, aristokrat.

Pridaj komentár