Kategórie
Nezaradené

Význam mena Anna

Anna je ženské meno ktoré je medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie a zjavuje sa v rozličných variáciach. Východiskom je však hebrejský jazyk, kde Hannah = pôvab, čaro, krása, lahodnosť, elegancia, milosť, priazeň, obľuba, ochota, láskavosť… Toto meno nosila aj matka proroka Sámuela.
Meno Anna býva aj častou komponentou v rade novších, kombinovaných mien, ako napr. Mária + Anna = Mariána, Anna + Bella = Annabela atď.
Slovenské domácke podoby sú: Anička, Anča, Anuška… kým v angličtine sa stretávame s Ann, Nanny, Anetta, Anona, Nancy atď.

Pridaj komentár