Kategórie
Nezaradené

Význam mena Amália

Amália je ženské meno ktorého pôvod je neistý, lebo pre svoju popularitu, prešlo mnohými transformáciami. Východisko mu však bude v starogermanskom jazyku, kde znamená práca, úsilie, námaha, snaženie. Na jeho rozličné odtienky asi najviacej vplývalo latinsko rímske priezvisko Aemilianus, ktoré sa v procese krátenia adaptovalo, vyvinulo, či pozmenilo v Emila, Emíliu.

Pridaj komentár