Kategórie
Nezaradené

Význam mena Aidan

Aidan je mužské meno utvorené na podklade írskeho deminutívu pre oheň, „malý ohník“. Vyslovuje sa, ako Á`den. V zozname „svätých a martýrov cirkvi pod týmto menom poznáme dve osoby zo VII. storočia. Obaja boli Íri. Jeden Aidan sa zaslúžil o evanjelizáciu severného Anglícka. Jeho pamiatka je 31. august.
Druhý Aidan, alebo často vystupuje aj pod menom Maedoc z Fernsu a bude asi najvýznamnejším z radu írskych „svätých“ Aidanov (Aedan). Jeho pamiatka je 31. január.
Meno Aidan je ešte vždy pomerne časté a to hlavne v samom Írsku.

Pridaj komentár