Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ábel

Ábel je muž. meno, ktoré v heb. jazyku má podobu Hebhel a môže súvisieť s pojmom pre dych, ale zároveň i s pojmom pre syn. V St. zmluve Ábel bol druhorodeným synom Adama a Evy. Medzi kresťamni toto meno bolo vždy na periférii. U nás sa skorej stretneme s týmto priezviskom, ako osobným menom.

Pridaj komentár