Kategórie
Nezaradené

Význam mena Želislav, Želislava

Želislav(a) je slovanské meno v muž. a žen. podobe, utvorené na podklade želať + slav = sláva, oslava. Pod týmto menom chápeme osobu túžiacu po sláve; osobu želajúcu niečo oslavovať.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Žaklína

Žaklína je ženské meno, ktoré za svoju existenciu medzi nami vďačí manželke zavraždeného amerického prezidenta, J.F. Kennedyho. Pôvod mena je však vo francúzskom jazyku, predstavuje deminutív mužského Jaques, ktorého podoba v slovenčine je Jákob, Jakub. Viď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Zuzana, Suzana, Susanna, Susannah

Zuzana, Suzana, Susanna(h) je jedno z najpopulárnejších ženským mien a to nie len medzi Slovákmi, ale vo svete vôbec. U nás sa v poslednej dobe s týmto menom nestretávame tak často, ako skorej, ba stráca sa nám z matrík novorodeniatok. Hlavne medzi Slovákmi vo Vojvodine, ktorí sú obkľúčení srbským etnikom, kde toto meno bolo vždy pomerne zriedkavé, nuž Srbi každú Slovenku nazývali „Zuskou“, ku čomu priložili ešte aj „guska“ a už to bolo. Vznikla urážka Zuska- guska, čiže slovenská sprostá hus.
Same meno je však hebrejského pôvodu, kde má podobu Šušannah a význam mu je ľalia. Zuzana, vo svojich rozličných podobách je veľmi frekventovaná, ba posledne sa zase približuje ku špičke najpopulárnejších ženským mien vo svete vôbec.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Zora, Zoroslav, Zoroslava

Zora, Zoroslav(a) je žen. a muž. podoba mena slovanského pôvodu, ktorého východiskom je zora, ako svitanie, úsvit. Staroslovanské zoria, stojí hneď vedľa žiara, žiariť, zrieť… S prisunutím prípony –slav, meno dostáva význam: oslavovateľ svitania; osoba ktorá víta ranné svitanie.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Zoltán

Zoltán je mužské meno ale nemôžeme povedať, že je aj maďarského pôvodu, i keď pod nim poznáme len Maďarov. V ľudovej etymológii (a toto sa „prešmiklo“ aj do sveta) význam slova sa vysvetľuje, ako „Sultán“. Podobá sa arabskému slovu „sultán“, ale etymológia mu je iná. Slovanská. Skrýva sa tam „žltý“ a „zlatý“, či meno utvorené na podklade ie. pojmu pre žltosť, zlato, vlastne význam mu je „zlatovlasý“, blonďák, blondýn. Ako sa tam vsunulo? Nuž krížením sa Staromaďarov so Slovanmi. Oni, ako potomkovia Ugrofínov a turkyckých plemien (Chazárov…), boli tmavovlasí. Zapáčili sa im jasné, plavé vlasy a keďže v tom čase na označenie plavovlasého bol termín „zlatovlasý“, „zlatan, zolotan“, siahli po hotovom. V ruskom a ukr. jazyku „zlato“ = zóloto, praslov. „zlato“ = zolto, kým v srbch. „zlatan“ = zlatý. (Viď etym. slova zlato a meno Zlata.)