Kategórie
Nezaradené

Význam mena Izabela

Izabela je ženské meno ktoré sa k nám dostalo cestou Francúzska, avšak jeho pôvod je v Španielsku, lebo Izabela je nič iné, ako ich podoba Alžbety.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ivy

Ivy je ženské meno ktoré vzniká v Anglicku, niekde v XIX. st. (keď tu vzniká rad podobných) a význam mu je „brečtan“. Asi sa v ňom naráža na popínavosť rastliny a môže predstavovať „tvrdú vieru“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ivor

Ivor je anglikanizovaná podoba pôvodne welšského mužské meno Ifor, ktoré sa v našom jazyku písalo Ior a význam mu je pán, hospodár, gazda. (Viď predošlé)
Welšská podoba podľahla vplyvu Normanov, Vikingov a postupne sa prenáša do Bretónska, kde zase podlieha vplyvu fonetický príbuznému Yves, takže dnešné Ivor je už akoby nejakým hybrídom mien Ifor, Ior, Yves, ba čiastočne aj Ivan.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ivo

Ivo je mužské meno staronemeckého pôvodu a význam mu je „tisovník“. V Británii sa svojho času zlialo v podobu Yves. (viď)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Iveta, Ivona, Yves, Yveta

Iveta, Ivona, Yves, Yveta je varianty žen. a mužské meno ktorých východiskom nie je Ivan, ale v staronemeckom názve pre tisovník, luk z tisového dreva, ktoré sa cestou Frankov a Normanov, udomácnilo aj v gálskom prostredí, takže sa ich neraz pokladá aj za akože francúzske mená.
Yves ako mužské meno, dalo východisko pre staršie žen. podoby Yvone, Yvette, z ktorých sa vyvinuli novšie Yveta, Yvetta a tieto sa anglikovali v podobu Ivor. Najdeme ho aj v našom kalendári a skraťuje sa na Ivo, lenže táto skratka je už prevzatá z jazyka Welšanov a znamená proste pán, hospodár, gazda.