Kategórie
Nezaradené

Význam mena Idris

Idris je mužské meno welšského pôvodu. Význam mu je „zápalistý, ohnivý pán“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ida

Ida je ženské meno staronemeckého pôvodu a môže mať význam ťažká práca, ale skorej sa ho vysvetľuje ako božskosť, božská, ako bohyňa, podobajúca sa božstvu. Významove sa približuje ku Božene.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Iain, Ian

Iain, Ian je mužské meno Ján, vo svojej škótskej podobe a v poangličenej škótskej podobe. Frekventované je podobne, ako aj Ján, John, Johan atď. v iných národoch.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Iacovo

Iacovo je mužské meno talianska verzia Jákoba.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Iachimo

Iachimo je muž.m., talianska podoba Joachima.