Kategórie
Nezaradené

Význam mena Alfred

Alfred je mužské meno germanského pôvodu. Pravdepodobne vychádza z ger. podoby slova ealdfrith, čo by znamenalo trvalý, starý, dávny mier. Súvis so staroang. elf = škriatok, trpaslík, piadimužík, nezbedník, šibal, samopašník…. je nesprávne. Sotva by sa niekto našiel, čo by si syna nazval podľa týchto významov. Mužské skratky sú Alf, Alfy, Fredy… Ženské podoby sú Alfreda a Freda.

Pridaj komentár