Archív značiek: C

Význam mena Čistko

Čistko je slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, Clarus.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Čistko

Význam mena Čestimír

Čestimír je mužské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením česť, čast + mír = mier, pokoj, svet.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Čestimír

Význam mena Cýrus

Cýrus je mužské meno v gréckej podobe, pôvodne peržského slova, s významom slnko, trón.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Cýrus

Význam mena Cyril

Cyril je mužské meno gréckeho pôvodu, s významom Pán, Hospodár. Toto meno mal aj jeden zo solúnskych bratov, slovanských vierozvestov, sv. Cyril – Konštantín.

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Cyril

Význam mena Cyrena

Cyrena je ženské meno ktoré v gréckej mytológii mala nymfa, dcéra rieky Peneus. Do tejto Cyrene sa zaľúbil aj boh Apolón a uniesol ju na sever Afriky, na miesto zvané Cyrenaica, v Lýbii a tu narodila Aristaeusa, zakladateľa kolónie Cyrene, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Označkované | Komentáre vypnuté na Význam mena Cyrena