Kategórie
Nezaradené

Význam mena Myfanwy

Myfanwy je ženské meno rozšírené hlavne medzi Welšanmi. Význam mu je „moja zriedkavá“. Najčastejšou skratkou sú mu Fanny a Myfi.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Murray

Murray je mužské meno keltského pôvodu, s významom „more, močiar…“ Populárne je hlavne v Škótsku a to aj ako priezvisko, ba aj jeden z ich klánov sa nazýva Murray, Morray.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Muriel, Meriel

Muriel, Meriel je ženské meno ktoré vzniklo z írskeho Muirgheal = lesk mora.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Murdoch

Murdoch je mužské meno škótskeho pôvodu. Východiskom mu je škótsko-galský jazyk a význam je „námorník“, či významovo je rovnaké, ako aj írske Murtagh. (Viď Mortimer) Toto meno je pomerne frekventované a to ako v zmysle osobného mena, tak aj priezviska.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Mungo

Mungo je mužské meno Vznik tohoto mena sa viaže ku Galom. Keď medzi nimi účinkoval sv. Kentigern, jeho nasledovatelia mu dali prímeno Mungo, čo v ich jazyku znamená „obľúbený“, ba aj dnes v Škótsku majú sv. Munga a nie Kentigerna. Sv. Mungo žil v VI. st. a bol biskupom v meste Glasgow. Ináč toto meno medzi Škótmi ešte vždy žije, i keď je pomerne zriedkavé.