Kategórie
Nezaradené

Význam mena Huston, Houston, Houstun

Huston, Houston, Houstun je mužské meno ktoré vzniklo z priezviska a význam mu je „Hugh-ova osada.“ Viď Hugh.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Husain, Husein

Husain, Husein je moslimské mužské meno Viď Hasan.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Hurley

Hurley je mužské meno keltského pôvodu. Význam mu je „morský príliv“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Humphrey, Humfrey

Humphrey, Humfrey je mužské meno staroang. pôvodu, kde jeho význam je „veľký mier“. Pôvodne sa písalo, ako Humfrey, no neskoršie sa ho polatinčilo, lebo svojho času sa ho stotožňovalo s egyptským sv. Onuphriosom. Najmä v XIX. st. aj toto meno sa oprašuje, takže aj dnes je frekventované.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Humbert

Humbert je mužské meno staronemeckého pôvodu a význam by bol „veličánska jasnosť, skvelý bojovník“. Meno sa stalo populárnym, najmä v Taliansku a dnes ho najčastejšie počujeme práve v talianskej podobe, Umberto.