Význam mena Ratibor

Ratibor je slovanské mužské meno utvorené spojením rat = vojna, boj, zápas, energia + bor = boriť, bojovať, čiže tu ide o muža plného bojovej energie.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.