Kategórie
Nezaradené

Význam mena Konštantín

Konštantín je mužské meno lat. pôvodu s významom stálosť, pevnosť, neváhavosť, harmónia, súlad…
Podľa cirkevných dejín, toto bolo meno prvého „kresťanského“ vládcu, zakladateľa mesta Konštantinopola, Carihradu… Ženské varianty sú Konštantína a Konštancia.

Pridaj komentár