Význam mena Ildiko

Ildiko je ženské meno ktoré je frekventované hlavne medzi Maďarmi, vďaka ich popletenému romantickému vysvetľovaniu si vlastných dejín. „Krásnu Ildiku“ si prisvojili (podobne, ako aj Atilu) i keď tieto osoby nemajú s nimi žiadny súvis.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.