Význam mena Hamo

Hamo je mužské meno ktorého východiskom je staronemecké slovo pre „dom“. Pomerne zriedkavé, ale ešte vždy aj živé. Deminutív: Hamelin, Hamon, Hamonet a Hamelot.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.