Význam mena Derek, Derrick, Dirk

Derek, Derrick, Dirk… je mužské meno utvorené na podklade starogermanského mena Theodorick, u nás Teodor, Todor… (viď), ktoré je vlastne gréckeho pôvodu. Anglícke podoby písania sú Derek, Derick… ale aj Deric, Deryk, kým holandská podoba je Dirk. Pomerne populárne meno, lebo takto sa volal aj filmový herec, Dirk Bogart. Domácke podoby sú: Derry, Rick, Rickie atď. 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.