Význam mena Aubrey, Aubry, Obry, Oberon

Aubrey, Aubry, Obry, Oberon je mužské meno starogermanského pôvodu a význam mu je škriatok, nezbedník, trpaslík, huncút, ale aj vládca a vypadá, že pri výbere mena rodičia sa riadili práve podľa tohoto významu. V stredoveku malo aj svoj deminutív, Auberon, ktoré zase cestou Shakespeara sa zmenilo na Oberon. Nemecká podoba mu je Alberik, ktoré sa posunulo na Albery, kým v angličtine sa vyvinulo v Aubrey. U nás mu je príbuzné meno Vladimír.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.